T-SQL ile Excel dosyasını sorgulamak

Aşağıdaki kod ile C:\Dev klasöründeki test.xls dosyasında yer alan Sayfa1 isimli sheet deki verileri sorgulayabilirsiniz:

SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', 'Excel 12.0;Database=C:\Dev\test.xls', 'SELECT * FROM [Sayfa1$]');

Comments

comments

Leave a Comment.