MS SQL Server da Stored Procedure ler içerisinde arama yapmak

Aşağıdaki kod içerisinde xxx yazan yere istediğiniz kelimeyi yazarak, o kelimenin içerisinde geçtiği Store Procedure leri listeleyebilirsiniz.

SELECT obj.Name as SPName,
		--modu.definition as SPDefinition,
    obj.create_date as CreationDate,
    obj.modify_date as LastUpdateDate
FROM  sys.sql_modules modu
    INNER JOIN sys.objects obj ON modu.object_id = obj.object_id
WHERE  obj.type = 'P'
    AND modu.definition LIKE '%xxx%'
Order By obj.Name

Örneğin MEMBERS adında bir tablonuz olsun. Bu tabloyla ilgili işlem yapan Stored Procedure leri bulmak için aşağıdaki SQL i çalıştırabilirsiniz:

SELECT obj.Name as SPName,
		--modu.definition as SPDefinition,
    obj.create_date as CreationDate,
    obj.modify_date as LastUpdateDate
FROM  sys.sql_modules modu
    INNER JOIN sys.objects obj ON modu.object_id = obj.object_id
WHERE  obj.type = 'P'
    AND modu.definition LIKE '%MEMBERS%'
Order By obj.Name